המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הוא יחידה אשר משמשת כזרוע רפואית של רשות הרישוי ופועלת תחת חסותו של משרד הבריאות. עיסוקו של המרב"ד הוא ברפואה תעבורתית ובמניעת תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה מליקויים בריאותיים בקרב נהגים.

בין תפקידיו הידועים של המרב"ד ניתן למנוע איתור ליקויי בריאות בקרב נהגים (לרבות ליקויים פסיכולוגיים ואפילו "אי התאמה אישיותית" לנהיגה), עריכת בדיקות כשרות רפואיות לנהגים, דיווח על נהגים "מסוכנים" ועוד. המרב"ד אחראי על התאמתם של אביזרי נהיגה לנהגים הסובלים ממוגבלות והוא מספק ייעוץ למעסיקים וגורמי תעסוקה אודות רפואה תעבורתית.

מדי שנה, נהגים רבים נדרשים להגיע לבדיקות כשרות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בין נהגים אלה ניתן למצוא:

 • נהגים אשר מבקשים להוציא רישיון נהיגה לרכב משא או רכב ציבורי.
 • נהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל בבית המשפט והופנו למרב"ד על ידי משרד הרישוי.
 • נהגים שמשטרת ישראל דווחה על מעורבותם בתאונת דרכים.
 • נהגים אשר דווחו למרב"ד על ידי בית המשפט.
 • נכים של משרד הביטחון.
 • נכים שהופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • נהגים שהורשעו בשימוש בסמים או אלכוהול והופנו על ידי משרד הרישוי (קראו על נהיגה בשכרות ועל נהיגה תחת השפעת סמים).
 • נהגים שרופא דיווח עליהם בהתאם לחובתו.
 • נהגים הסובלים מבעיה רפואית ומעוניינים לחדש את רישיון הנהיגה שלהם.
 • נהגים מבוגרים.
 • ועוד.

זימון למרב"ד הוא זימון לביצוע בדיקות כשרות רפואיות שיכולות להיות פיסיות ו/או פסיכולוגיות. במקרים רבים המכון הרפואי ממליץ לרשות הרישוי, בעקבות תוצאות הבדיקות, להתלות את רישיון הנהיגה (או לא לאפשר את הוצאתו). קרי, לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג על בסיס הממצאים הרפואיים.

ייצוג משפטי מול המרב"ד

הניסיון מלמד שנהגים רבים שרישיון הנהיגה שלהם נפסל בעקבות המלצות המרב"ד בטוחים שהם ראויים לנהוג ושנעשה להם עוול. הפנייה לעורך דין חשובה אפוא בשני שלבים. ראשית, בטרם הגעה לבדיקות במרב"ד ולשם היכרות עם התהליך וזכויות הנבדק. שנית, לאחר החלטה שפוגעת בנהג ולצורך נקיטה בפעולות לשינויה.

משרד עורכי דין משה סער מתמחה במתן מענה וייעוץ לנהגים לפני ואחרי בדיקות במכון הרפואי. אנו מסייעים בהכנת הנהג לבדיקות במרב"ד עם קבלת זימון, וכן עוזרים בהגשת ערר לוועדת ערר במידת הצורך. כמשרד העוסק בתחום התעבורה אנו מבינים היטב את המשמעות וההשלכות שיכולות להיות לפסילת רישיון על אורח חייהם של הנהג ובני משפחתו התלויים בו. במידה שהחלטת המרב"ד הובילה לפסילת רישיון נהיגה, אנו מסייעים במגוון דרכים ללקוח. אם גם וועדת הערר דחתה את טענות הנהג, אפשר להמשיך ולפנות בעניין לבית המשפט.

בהתמודדות עם החלטות המרב"ד אפשר לפעול בדרכים שונות. לדוגמה, פנייה למכון הרפואי לקבלת נימוקי ההחלטה לפסול את רישיון הנהיגה, למידת הנימוקים והבנתם לעומק (מבחינה רפואית ומשפטית כאחד), קבלת החלטה לגבי דרך הפעולה המומלצת וסיכוייה (למשל, הגשת ערר או המתנה עד למועד הבא של המבדקים הרפואיים), השגת חוות דעת רפואית נגדית במידת הצורך, איסוף ראיות ומסמכים רלבנטיים המעידים על העדר מסוכנות בנהיגה, הצגת מסמכים אודות חשיבות רישיון הנהיגה במקרה הנדון ועוד.